Terug naar kennisbank

Wat is een NMVS-pseudoniem?

Het pseudoniem is een unieke code die zorgt voor extra beveiliging van de gegevens van apotheekhoudenden. Pseudoniemen worden alleen aangemaakt voor apotheekhoudenden en dus niet voor groothandelaren.

 

Aansluitingen van apotheekhoudenden worden geregistreerd onder een pseudoniem. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen apotheekconnecties die via een AIS-/HIS leverancier gegeneerd worden en overige connecties.

  • Connectie via AIS-/HIS leverancier. Uw AIS-/HIS leverancier genereert een pseudoniem. PharmaPartners kiest een code die start met OC, gevolgd door 5 cijfers. CGM en Promedico hanteren een tekenreeks met letters en cijfers.
  • Overige connecties. NMVO genereert een pseudoniem voor u.