Voor softwareleveranciers

Lees meer

Gebruikers (groothandels, apotheken en ziekenhuisapotheken) die van NMVO goedkeuring hebben gekregen om toegang te krijgen tot het NMVS, dienen een technische koppeling met het NMVS te realiseren. De door hun zelf geselecteerde softwareleverancier of eigen IT-afdeling moet een verbindingsmodule met het NMVS ontwikkelen en implementeren.

Mogelijk bent u verantwoordelijk voor een dergelijke verbindingsmodule en wilt u aan de slag met het NMVS. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe het proces van aanmelden, succesvol testen en aansluiten op het NMVS werkt.

Wat doet NMVO voor u?

NMVO is de systeembeheerder van het NMVS. Groothandelaren en apotheekhoudenden dienen aangesloten te zijn op het NMVS en moeten een verbindingsmodule (laten) ontwikkelen om een connectie met het NMVS tot stand te brengen. U als softwareleverancier kunt deze verbindingsmodule voor de gebruiker ontwikkelen. U bent daarmee een zeer belangrijke ‘schakel’ om te zorgen dat de connectie van de gebruiker met het NMVS goed tot stand komt en blijft. NMVO ondersteunt u graag in deze taak.

NMVO zorgt dat u als softwareleverancier de eisen die aan de verbindingsmodule worden gesteld kent en toepast. Dit doen wij door uw software te testen en door u regelmatig op de hoogte te stellen van updates en ‘best practices’ voor de inrichting van uw software. Ook ondersteunen wij u waar mogelijk in geval van problemen met de software.

Wilt u weten of uw software reeds geregisteerd is bij NMVO? Kijk dan op onze lijst van goedgekeurde softwareleveranciers. Staat u er niet tussen en wilt u zich graag aanmelden? Lees dan de informatie hieronder om u aan te melden.

Belangrijke informatie voor de softwareleverancier

  1. De softwareleverancier is verplicht om een goede verbinding met het NMVS in stand te houden. Hier hoort onder andere bij dat scans van medicijnverpakkingen zonder enige wijziging aan NMVO worden doorgegegeven en dat updates tijdig worden doorgevoerd. Alle regels en verplichtingen waaraan u zich commiteert als u zich inschrijft als softwareleverancier vindt u in ons Informatie Systeem Protocol. Indien de softwareleverancier regelgeving of overeenkomsten uit het protocol niet volgt, kan NMVO de aansluiting van de softwareleverancier met het NMVS onderbreken.
  2. Het NMVS wordt regelmatig geupdate. Dit heeft consequenties voor uw verbindingsformule. Bekijk onze releasekalender.
  3. Het NMVS bevat automatiseringsmogelijkheden voor het vernieuwen van certificaten en wachtwoorden. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina met technische updates.

 

Inschrijven / aansluiten als nieuwe softwareleverancier

Bent u een nieuwe softwareleverancier? Dan moet u de software die u heeft ontwikkeld eerst door ons laten testen met behulp van een baseline-test. Dit kunt u doen op onze SWS-portal. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  1. Stuur een bericht naar info@nmvo.nl om toegang te krijgen tot de SWS-portal. Zet in de onderwerpregel: Toegang SWS portal. De NMVO neemt uw aanvraag in behandeling. Na goedkeuring ontvangt u bevestiging hiervan.
  2. U ontvangt een link voor de SWS-portal, die is ontwikkeld door de bouwer van het NMVS, Arvato. Hier kunt u zich registreren met informatie over uw product.
  3. Op de SWS-portal kunt u uw software testen. U vindt daar alle benodigde documentatie, voorbeeldtransacties en voorbeeldverpakkingen. U kunt ook zelf certificaat- en accountgegevens genereren of een testpack aanvragen om mee te testen. U doet de baseline-test met uw software.
  4. Door het doen van de baseline-test toont u aan dat uw verbindingsmodule op de juiste wijze communiceert met het NMVS.
  5. Als u de baseline-test succesvol hebt uitgevoerd, stuurt u het protocol naar info@nmvo.nl. De NMVO verleent u daarna de rechtenset passend bij het protocol.

Bovenstaande stappen duren gemiddeld 2-3 weken.

 

Let op: NMVO biedt de mogelijkheid van indirecte aansluitingen / concentratormodus niet langer aan voor nieuwe softwareleveranciers.

 

Willen uw gebruikers (groothandelaren en/of apotheken) gebruik maken van het NMVS via uw verbindingsmodule? Dan moeten zij zich eerst zelf aanmelden bij NMVO. Meer informatie voor groothandelaren en apotheken vindt u hier.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets bij uw gebruikers, dus bij een (ziekenhuis)apotheek of groothandel? Laat dan uw gebruiker de wijziging doorgeven via ons inschrijf- en wijzigingsformulier.

Wijzigt er iets bij u als softwareleverancier? Verandert bijvoorbeeld de contactpersoon of de naam van uw softwarepakket of heeft u een andere wijziging? Geef dat dan door via ons contactformulier.

Kosten

NMVO rekent geen kosten voor het aansluiten op het NMVS. Zowel uw klanten (groothandelaren of apotheekhoudenden) als u als softwareleverancier kunnen gratis gebruik maken van het NMVS.

Hulp bij problemen

De technische ondersteuning op de SWS-portal wordt geleverd door Arvato, de bouwer van het NMVS. U kunt voor ondersteuning contact met Arvato opnemen via het e-mailadres helpdesk@nmvs.eu. Krijgt u niet de ondersteuning die u nodig heeft? Neem in dat geval contact op met ons via info@nmvo.nl. Zet in de onderwerpregel: Arvato geen reactie. Voeg hierbij uw mailcontact met Arvato toe, zodat wij weten naar welke berichten we kunnen verwijzen.

 

Heeft u of een van uw gebruikers vragen over meldingen van het systeem? Kijk dan bij onze informatie over alerts en onze informatie over return codes.

 

Heeft u overige vragen? Neem contact met ons op.