Uitnodiging: volgende NMVO deelnemersbijeenkomst: 28 juni 10:00-12:00

Deelnemersbijeenkomst 28 juni 10:00-12:00 (English below)

De volgende NMVO deelnemersbijeenkomst zal plaatsvinden op 28 juni 10:00-12:00 in het Valk hotel in Nootdorp, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp.

 NMVO nodigt alle organisaties die zich bezighouden met de implementatie van de FMD uit voor deze deelnemersbijeenkomst. De deelnemersbijeenkomsten hebben als doel om de deelnemers van de stichting NMVO te informeren over de voortgang van het Nederlandse NMVS en de mogelijkheid te bieden voor deelnemers om vragen te stellen.

Om aan deze bijeenkomst deelte nemen, verzoeken wij u een tweetal stappen te doorlopen:

1) Gelieve na te gaan of u reeds deelnemer bent van de Stichting NMVO. Indien u
nog geen deelnemer bent van de Stichting NMVO, kunt u zich hier aanmelden. De regels voor het
lidmaatschap kunnen boven aan deze pagina worden gedownload.
2) Gelieve een mail te sturen naar p.dales@nmvo.nl om u aan te melden voor de bijeenkomst van 28 juni aanstaande. Vermeld in de e-mail welke organisatie u vertegenwoordigt. Per organisatie kunnen maximaal twee personen aanwezig zijn.

Een routebeschrijving naar Van der Valk Nootdorp vindt u hier.


Participant meeting 28 juni 10:00-12:00

The next NMVO participant meeting will take place on June 28 from 10:00-12:00 at the Valk hotel in Nootdorp, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp.

NMVO invites all organizations involved in the implementation of the FMD for this participant meeting. The purpose of the meeting is to inform NMVO participants about the progress of the Dutch NMVS and to offer participants the opportunity to ask questions.

To join this meeting, please follow two steps:

1) Please check whether you are already a participant of the NMVO Foundation. If this is not the case, you can register here. The membership rules can be downloaded at the top of this page.
2) Please send an email to p.dales@nmvo.nl to register for the meeting of 28 June. Indicate in the e-mail which organization you represent. A maximum of two people can be present per organization.

Directions to Van der Valk Nootdorp can be found here.