Uitfasering NMVS Interface versie 3 per juni 2022

Om het NMVS goed te laten werken, worden geregeld updates doorgevoerd. Hierbij komt het periodiek voor dat de interface met het NMVS wordt geüpdatet. Iedere interface wordt minstens twee jaar ondersteund, ook al verschijnt er in de tussentijd een nieuwe versie van de interface.

Een update van de interface vergt van degenen die aangesloten zijn op het systeem ook aanpassing. Zo blijven de systemen de vereiste data uitwisselen en wordt voldaan aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Uitfasering van Interface versie 3 houdt in dat communicatie met het NMVS niet langer mogelijk is via deze interface, daar deze versie sinds augustus 2019 ondersteund is geweest.

Op dit moment zijn versie 3 en 4 van de interface met het NMVS in werking. Zoals wij u eerder al enkele malen hebben meegedeeld is het per 1 juni 2022 niet langer mogelijk om van interface versie 3 gebruik te blijven maken. De deadline was eerst 1 april, maar in verband met vertraging is de nieuwe deadline 1 juni 2022.  Op 1 mei zal de NMVO alle eindgebruikers aanschrijven die nog gebruik maken van Interface V3, waar de NMVO zich eerder alleen heeft gericht tot softwareleveranciers.

Mocht u als eindgebruiker vragen hebben welke Interface versie door uw aansluiting wordt gebruikt, raden wij aan contact op te nemen met de softwareleverancier van uw NMVS-connectie (bijvoorbeeld uw AIS-leverancier).

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de NMVO: info@nmvo.nl.

 

Brief aan softwareleveranciers NMVS (3 maart 2022)