Wat wij doen

Wie medicijnen ophaalt in een Nederlandse apotheek, gaat ervan uit dat die medicijnen veilig zijn. . Dat ze echt zijn en de juiste werkzame stoffen bevatten. Het is een onbewust vertrouwen: de meeste mensen staan er helemaal niet bij stil. Voor hen is dat allemaal vanzelfsprekend.

Dat vertrouwen is terecht. Maar vanzelfsprekend is de veiligheid van medicijnen niet. Echte en vervalste medicijnen zijn namelijk lastig van elkaar te onderscheiden. Daarom wordt sinds 2019 in de Europese Unie ieder doosje gecontroleerd op echtheid en veiligheid. Alle lidstaten hebben daarvoor verplicht een controlesysteem ingevoerd. In Nederland is dat het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS).

Om te garanderen dat het NMVS goed werkt, hebben fabrikanten, groothandels en apothekers samen een stichting opgericht: de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NVMO). Wij voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de Nederlandse apotheken belanden. Zodat apothekers zeker weten dat zij hun patiënten veilige en authentieke medicijnen meegeven. En zodat patiënten daar onbewust op kunnen blijven vertrouwen.

 
Missie

De missie van Stichting NMVO is de veiligheid van patiënten in Nederland. Ons doel is dat patiënten geen vervalste medicijnen kunnen krijgen via de Nederlandse apotheken. Om dat doel te bereiken beheren wij het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) en garanderen wij de werking daarvan.

Het NMVS spoort elk vervalst medicijn op. Maar het is ook belangrijk dat het systeem geen onterechte meldingen geeft. Te veel onterechte meldingen leiden tot minder waakzaamheid, waardoor terechte meldingen gemist kunnen worden. Daarom werken wij er elke dag aan om het gebruik van het NMVS zo efficiënt mogelijk te maken.

 
Wie zijn wij

Partners
De stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) is opgericht in augustus 2016. Fabrikanten, groothandels en apothekers hebben Stichting NMVO opgericht om het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem in Nederland te beheren. Brancheorganisaties Bogin, VIG, KNMP en BG Pharma werken daarin al twee jaar lang goed samen. Deze verschillende partijen hebben één duidelijk gezamenlijk doel: patiëntveiligheid..

 
Het bestuur van NMVO wordt gevormd door:

Jean Hermans, voorzitter

Naast voorzitter van de NMVO ben ik in het dagelijks leven bestuurder van de Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland). Nadat de geneesmiddelen door de Bogin-leden “state of the art” geproduceerd zijn, bereiken ze via groothandels en apotheken onze patiënten. Je wilt voorkomen dat er in dat proces iets misgaat, want medicijnen zijn geen snoepjes. De Bogin is daarom blij dat ieder doosje geneesmiddelen bij overhandiging aan de patiënt gecontroleerd wordt op echtheid. Op deze wijze voorkomen we dat patiënten gevaarlijke namaakgeneesmiddelen krijgen.

Geo Aldershof, secretaris

Dagelijks ben ik onder andere werkzaam voor de BG Pharma. Binnen de NMVO vervul ik als bestuurder de rol van secretaris. Vanuit mijn kennis en ervaring als bestuurder draag ik bij aan de realisatie van de doelstellingen van de NMVO.

Carla Vos, penningmeester

Binnen het bestuur van de NMVO vertegenwoordig ik de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Daar ben ik hoofd Kennis & Beleid en plaatsvervangend directeur. De implementatie en uitvoering van de FMD levert een belangrijke bijdrage aan de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment: een belangrijk doel dat door de VIG en haar leden wordt uitgedragen.

Jacco Pesser, algemeen bestuurslid

Naast het bestuurslidmaatschap van de NMVO ben ik lid van het KNMP-bestuur. Door mijn dagelijkse werk als openbaar apotheker en mijn ervaring als bestuurder kan ik een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de doelstellingen van de FMD en de praktijk van de apotheekhoudende.

 
De bureau-organisatie wordt gevormd door:

Frederik Zevenbergen, directeur

Mijn doel als directeur van de NMVO is om te zorgen voor een optimaal presterend NMVS. Dat wil zeggen dat het systeem een soepel onderdeel is van de dagelijkse praktijk en bij vervalsingen snel en adequaat handelt. Zoals autogordels een vanzelfsprekendheid zijn geworden voor onze veiligheid. Daarnaast wil ik ondersteuning bieden bij de implementatie en succesvolle uitvoering van de Falsified Medicines Directive voor alle betrokken partijen in Nederland.

Sabine Mekel, officemanager

Met mijn brede achtergrond en als spin in het web ondersteun ik de NMVO bij veel aspecten van de organisatie. Het is mijn taak om processen en taken zo goed en efficiënt mogelijk te managen en uit te voeren. Zodat het hele team de optimale focus heeft om gebruikers te ondersteunen bij een zo efficiënt mogelijke en succesvolle implementatie van het NMVS. Op deze manier lever ik mijn bijdrage aan de patiëntveiligheid, waar het allemaal om draait.

Laurens Koop, data-analist

Op dagelijkse basis analyseer ik de enorme hoeveelheid data uit het NMVS. Deze zet ik om in inzichtrijke rapportages voor bijvoorbeeld apothekers of andere betrokken partijen. Daarnaast doe ik mijn best om onregelmatigheden op te sporen en door te zetten. Zo draag ik bij aan een zo goed mogelijke werking van het NMVS.

Jurn Overmars, IT-specialist

Tracy Diel, data-analist

René van Opstal ,QA

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen