Wat wij doen

Wie medicijnen ophaalt in een Nederlandse apotheek, gaat ervan uit dat die medicijnen veilig zijn. Dat ze echt zijn en de juiste werkzame stoffen bevatten. Het is een onbewust vertrouwen: de meeste mensen staan er helemaal niet bij stil. Voor hen is dat allemaal vanzelfsprekend.

Dat vertrouwen is terecht. Maar vanzelfsprekend is de veiligheid van medicijnen niet. Echte en vervalste medicijnen zijn namelijk lastig van elkaar te onderscheiden. Daarom wordt sinds 2019 in de Europese Unie ieder doosje gecontroleerd op echtheid en veiligheid. Alle lidstaten hebben daarvoor verplicht een controlesysteem ingevoerd. In Nederland is dat het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS).

Om te garanderen dat het NMVS goed werkt, hebben fabrikanten, groothandels en apothekers samen een stichting opgericht: de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NVMO). Wij voorkomen dat vervalste geneesmiddelen in de Nederlandse apotheken belanden. Zodat apothekers zeker weten dat zij hun patiënten veilige en authentieke medicijnen meegeven. En zodat patiënten daar onbewust op kunnen blijven vertrouwen.

 
Missie

De missie van Stichting NMVO is de veiligheid van patiënten in Nederland. Ons doel is dat patiënten geen vervalste medicijnen kunnen krijgen via de Nederlandse apotheken. Om dat doel te bereiken beheren wij het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) en garanderen wij de werking daarvan.

Het NMVS spoort elk vervalst medicijn op. Maar het is ook belangrijk dat het systeem geen onterechte meldingen geeft. Te veel onterechte meldingen leiden tot minder waakzaamheid, waardoor terechte meldingen gemist kunnen worden. Daarom werken wij er elke dag aan om het gebruik van het NMVS zo efficiënt mogelijk te maken.

 
Wie zijn wij

Partners
De stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) is opgericht in augustus 2016. Fabrikanten, groothandels en apothekers hebben Stichting NMVO opgericht om het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem in Nederland te beheren. Brancheorganisaties Bogin, VIG, KNMP en BG Pharma werken daarin al twee jaar lang goed samen. Deze verschillende partijen hebben één duidelijk gezamenlijk doel: patiëntveiligheid..

 
Het bestuur van NMVO wordt gevormd door:

Jean Hermans, voorzitter

Naast voorzitter van de NMVO ben ik in het dagelijks leven bestuurder van de Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland). Nadat de geneesmiddelen door de Bogin-leden “state of the art” geproduceerd zijn, bereiken ze via groothandels en apotheken onze patiënten. Je wilt voorkomen dat er in dat proces iets misgaat, want medicijnen zijn geen snoepjes. De Bogin is daarom blij dat ieder doosje geneesmiddelen bij overhandiging aan de patiënt gecontroleerd wordt op echtheid. Op deze wijze voorkomen we dat patiënten gevaarlijke namaakgeneesmiddelen krijgen.

Geo Aldershof, secretaris

Dagelijks ben ik onder andere werkzaam voor de BG Pharma. Binnen de NMVO vervul ik als bestuurder de rol van secretaris. Vanuit mijn kennis en ervaring als bestuurder draag ik bij aan de realisatie van de doelstellingen van de NMVO.

Carla Vos, penningmeester

Binnen het bestuur van de NMVO vertegenwoordig ik de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Daar ben ik hoofd Kennis & Beleid en plaatsvervangend directeur. De implementatie en uitvoering van de FMD levert een belangrijke bijdrage aan de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment: een belangrijk doel dat door de VIG en haar leden wordt uitgedragen.

Jacco Pesser, algemeen bestuurslid

Naast het bestuurslidmaatschap van de NMVO ben ik lid van het KNMP-bestuur. Door mijn dagelijkse werk als openbaar apotheker en mijn ervaring als bestuurder kan ik een bijdrage leveren aan de verbinding tussen de doelstellingen van de FMD en de praktijk van de apotheekhoudende.

 
De bureau-organisatie wordt gevormd door:

Dorien Verbree, directeur

Mijn doel als directeur van de NMVO is om te zorgen voor een optimaal presterend NMVS. Dat wil zeggen dat het systeem een soepel onderdeel is van de dagelijkse praktijk en bij vervalsingen snel en adequaat handelt. Zoals autogordels een vanzelfsprekendheid zijn geworden voor onze veiligheid. Daarnaast wil ik ondersteuning bieden bij de implementatie en succesvolle uitvoering van de Falsified Medicines Directive voor alle betrokken partijen in Nederland.

Bram van Soomeren, data-analist

Als data analist van NMVO onderzoek ik zogeheten ‘alerts’: meldingen van het NMVS die duiden op een potentieel vervalst medicijn.

Iris van Harrewijn, supportmedewerker

Op dagelijkse basis behandel ik de vragen vanuit eindgebruikers en zorg dat deze op de juiste plek terecht komen.

Zemier Kaijoem, Apllication support specialist

Dagelijks ondersteun ik eindgebruikers op het gebruik van hun applicatie en het verhelpen van problemen. Ik ben gedreven om de eindgebruikers te helpen zodat zij verder kunnen gaan met hun werk.

Silvia Mourik, office manager

Officemanager, duizendpoot, spin in het web, het is maar net hoe je het beestje een naam geeft. De uitdaging voor mij is op efficiënte wijze alle werkzaamheden op kantoor op te pakken en hiermee te zorgen dat alles binnen NMVO op rolletjes verloopt.

René van Opstal, Extern QA

Als Quality Assurance Manager van NMVO ben ik verantwoordelijk voor het Kwaliteitssysteem (QMS) van de NMVO en de systemen waarvan de NMVO eigenaar is, zoals het NMVS.