Over ons

Lees meer

NMVO draagt bij aan patiëntveiligheid. Wij helpen MAH's, groothandels en apotheken in de uitvoering van de FMD-wetgeving.

Wat wij doen

Wie medicijnen ophaalt in een Nederlandse apotheek, gaat ervan uit dat die medicijnen veilig zijn. Dat ze echt zijn en de juiste werkzame stoffen bevatten. Het is een onbewust vertrouwen: de meeste mensen staan er helemaal niet bij stil. Voor hen is dat allemaal vanzelfsprekend.

Dat vertrouwen is terecht. Maar vanzelfsprekend is de veiligheid van medicijnen niet. Echte en vervalste medicijnen zijn namelijk lastig van elkaar te onderscheiden. Daarom wordt sinds 2019 in de Europese Unie ieder doosje gecontroleerd op echtheid en veiligheid. Alle EU-lidstaten hebben daarvoor verplicht een controlesysteem ingevoerd. In Nederland is dat het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS). De Europese wetgeving die op de controles toeziet is de Falsified Medicines Directive (FMD). Met behulp van het NMVS kunnen MAH’s (fabrikanten/registratiehouders), medicijngroothandelaren en apotheken de controles uitvoeren die door de FMD-wetgeving verplicht zijn.

NMVO zorgt ervoor dat het NMVS goed werkt zodat de veiligheidscontroles goed kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen patiënten erop blijven vertrouwen dat hun medicijnen veilig en werkzaam zijn.

image

Hoe wij dat doen

NMVO draagt bij aan de veiligheid van patiënten in Nederland door het beschikbaar stellen van het NMVS. Het is de taak van de NMVO om te zorgen voor een systeem dat robuust en betrouwbaar is. De NMVO zorgt hiervoor door zeer hoge eisen te stellen aan de beschikbaarheid van het systeem (weinig storingen) en door élke wijziging in het systeem grondig te testen. Niet voor niets is het systeem volledig GxP-compliant.

Omdat medicijnen binnen de EU verhandeld kunnen worden, moet het NMVS ook kunnen communiceren met de systemen in de andere Europese landen. De NMVO werkt daarom zeer intensief samen met de systeembeheerders van de andere landen en het centrale Europese systeem (EMVO). Zo zorgen we ervoor dat de gebruikers een soepel lopend systeem ervaren, ook als er in het buitenland gehandeld wordt.

Naast een goede werking van het systeem, stelt de NMVO zich ook tot doel om gebruikers te helpen in een goed gebruik van het systeem. Wij helpen waar mogelijk met het aansluiten op het systeem en met het verhelpen van eventuele problemen. De NMVO heeft altijd medewerkers paraat staan die u helpen of advies geven. Heeft u hulp nodig? Bezoek dan onze hulppagina’s of neem met ons op via ons contactformulier.

Tenslotte vindt NMVO het belangrijk dat alle gebruikers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens beschermd zijn en hun privacy gewaarborgd wordt. Bij alle keuzes die de NMVO maakt is het uitgangspunt dat wij nooit méér data verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de wet. En de data die wij verzamelen, wordt goed beschermd: wij zijn hiervoor ook ISO27001 gecertificeerd, waarmee wij ons committeren en onafhankelijk laten toetsen op internationaal erkende normen rondom informatiebeveiliging. Wilt u meer weten over ons beleid? Bekijk dan onze beleidsdocumenten.

 

image

De brancheorganisaties hebben één duidelijk gezamenlijk doel met NMVO: patiëntveiligheid.

Wie wij zijn

De stichting Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) is opgericht in augustus 2016. Medicijnfabrikanten, medicijngroothandels en apothekers hebben NMVO opgericht om het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem in Nederland te beheren. Dit systeem detecteert mogelijk vervalste medicijnen en draagt daarmee bij aan de patiëntveiligheid in Nederland.

De stichting wordt bestuurd door brancheorganisaties Bogin, VIG, KNMP en BG Pharma.

Bestuur van NMVO

Jean Hermans

Voorzitter

Naast voorzitter van NMVO ben ik bestuurder van Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland). Nadat de geneesmiddelen door de Bogin-leden “state of the art” geproduceerd zijn, bereiken ze via groothandels en apotheken onze patiënten. Je wilt voorkomen dat er in dat proces iets misgaat, want medicijnen zijn geen snoepjes. Bogin is daarom blij dat ieder doosje geneesmiddelen bij overhandiging aan de patiënt gecontroleerd wordt op echtheid. Op deze wijze voorkomen we dat patiënten gevaarlijke namaakgeneesmiddelen krijgen.

Meer lezen

Geo Aldershof

Secretaris

Binnen NMVO vervul ik als bestuurder de rol van secretaris. Daarnaast ben ik (onder andere) werkzaam voor BG Pharma (branchervereniging van volgesorteerde farmaceutische groothandelaren). Groothandelaren spelen een belangrijke rol in de uitvoering van FMD-wetgeving, zodat medicijnen veilig bij de patiënt aankomen. Vanuit die achtergrond draag ik als bestuurder bij aan de realisatie van de doelstellingen van NMVO.

Meer lezen

Jacco Pesser

Algemeen bestuurslid

Naast het bestuurslidmaatschap van de NMVO ben ik bestuurder van KNMP (belangenbehartiger voor apotheekhoudenden) en ben ik openbaar apotheker. Door mijn ervaring in de praktijk als apotheker en mijn kennis als bestuurder kan ik de doelstellingen van de FMD-wetgeving en de dagelijkse praktijk van de apotheekhoudende met elkaar verbinden.

Meer lezen

Carla Vos

Penningmeester

Binnen het bestuur van NMVO vertegenwoordig ik de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Daar ben ik hoofd Kennis & Beleid en plaatsvervangend directeur. De implementatie en uitvoering van de FMD-wetgeving levert een belangrijke bijdrage aan de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment: een belangrijk doel dat door de VIG en haar leden wordt uitgedragen.

Meer lezen

Medewerkers van NMVO

Dorien Verbree

Directeur

Als directeur van NMVO zorg ik voor een organisatie die een optimaal presterend NMVS neerzet en gebruikers helpt met een succesvolle uitvoering van de Falsified Medicines Directive.

Meer lezen

Aly

Office manager

Als office manager van NMVO zorg ik dat alles op kantoor op rolletjes loopt. Bovendien ben ik verantwoordelijk voor de financiële administratie en heb daarom regelmatig contact met MAH's.

Meer lezen

Bram

Data analist

Als data analist van NMVO onderzoek ik zogeheten 'alerts': meldingen van het NMVS die duiden op een potentieel vervalst medicijn.

Meer lezen

Iris

Supportmedewerker

Als support medewerker van NMVO zorg ik dat alle vragen van gebruikers door de juiste medewerker en snel worden afgehandeld. Bovendien verzorg ik de juiste administratie van gebruikersgegevens.

Meer lezen

Zemier

Applicatiesupporter

Als applicatiesupporter van NMVO ondersteun ik gebruikers bij het aansluiten op het NMVS en help ik eventuele problemen op te lossen.

Meer lezen

René

Quality Assurance Manager

Als Quality Assurance Manager van NMVO ben ik verantwoordelijk voor het Kwaliteitssysteem (QMS) van de NMVO en de systemen waarvan de NMVO eigenaar is, zoals het NMVS.

Meer lezen

Winfred

System Owner

Als System Owner van NMVO houd ik mij dagelijks bezig met de ontwikkeling, het onderhoud en de goede werking van het NMVS.

Meer lezen