NMVS controleert bijna miljoen geneesmiddelen per dag.

English translation below

Deze week is de Falsified Medicines Directive (FMD) één jaar in werking. Het Nederlands Medicijn Verificatie Systeem (NMVS) controleert inmiddels bijna een miljoen geneesmiddelen per dag. Dit om te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal terecht komen. Sinds de start is er in Nederland één keer een vervalste verpakking aangetroffen.

De veiligheidseisen om geneesmiddelen af te leveren zijn vorig jaar door de Europese Commissie aangescherpt. Vanaf 9 februari 2019 moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Dit wordt door apotheken en groothandels gecontroleerd. Hoewel de invoering van het systeem een grote opgave is voor de fabrikanten, groothandels en apotheken, hebben de gebruikers zich afgelopen jaar flink ingespannen om de werking en prestaties van het systeem te verbeteren.  Frederik Zevenbergen, directeur van de Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO), kijkt tevreden op het eerste jaar terug: “We zien dat de FMD is geïmplementeerd in de werkprocessen van onze gebruikers en dat het NMVS stabiel functioneert. Na het realiseren van deze enorme opgave in 2019, hebben wij er vertrouwen in dat onze gebruikers ook de komende jaren gezamenlijk bijdragen aan een veilige geneesmiddelenvoorziening.”

Prioriteit heeft het verminderen van het aantal onterechte alerts. Deze ontstaan onder meer door onjuist ingestelde scanners en software of door dubbel scannen van dezelfde verpakking. Door samenwerking met de autoriteiten, zit het aantal systeemfouten in Nederland op het gemiddelde van Europa. Dit aantal is echter nog te hoog. De NMVO werkt daarom samen met haar partners VIG, BG Pharma, KNMP en BOGIN naar een verdere stabiele afname van alerts naar 0.1% in 2020.


Dutch NMVS inspects nearly one million medicine packages daily

This week marks the one-year anniversary for operations of the Falsified Medicines Directive (FMD). The Dutch Medicine Verification System (NMVS) now inspects early one million medicines a day. This is to prevent falsified medicines from ending up in the regular distribution channel. Since the start of the Directive, one instance of counterfeit packaging was discovered in the Netherlands.

[body] Last year, the European Commission established more rigorous safety requirements for the delivery of medicines. As of 9 February 2019, every prescription medicine package in Europe must have a unique serial number, which is recorded in a central database. This number is verified against this database by pharmacies and wholesalers. 

Although introducing the new system has been a major undertaking for manufacturers, wholesalers and pharmacies, all involved have made considerable efforts during the past year to improve the operation and performance of the system. Frederik Zevenbergen, Director of the Dutch Medicine Verification Organization (NMVO), looks back on the first year of operations with satisfaction: “We see that the FMD has been implemented into our users’ work processes and that the NMVS is functioning well. After realizing this enormous challenge in 2019, we are confident that our users will continue to contribute jointly ensuring a safe supply of medicines to consumers in coming years.”

Our current priority is to reduce the number of false alerts. False alerts can occur when scanners and software are incorrectly calibrated, or when the same package is scanned twice. Through cooperation with the National Competent Authority the number of system errors occurring in the Netherlands is at the European average. However, according to the stakeholders this number is still too high. The NMVO is therefore collaborating with its partners VIG, BG Pharma, KNMP and BOGIN to reduce alerts in 2020 to an occurrence of 0.1%.