NMVS bestaat 3 jaar

Op 9 maart 2019 werd in Nederland, tegelijk met alle andere EU-lidstaten, het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) ingevoerd. Sinds die dag worden alle doosjes medicijnen in alle apotheken in de EU direct op echtheid en veiligheid gecontroleerd. Een grote stap voor de veiligheid van patiënten!

Fabrikanten, distributeurs en apothekers hebben Stichting NMVO opgericht om het systeem in Nederland te beheren. Brancheorganisaties Bogin, VIG, KNMP en BG Pharma werken daarin al twee jaar lang goed samen. Deze verschillende partijen hebben één duidelijk gezamenlijk doel: patiëntveiligheid. De Falsified Medicines Directive (FMD) van de EU wordt door Stichting NMVO daarom heel precies uitgevoerd. Naar de letter van de wet. Daarop kan iedereen vertrouwen, van inspectie tot apotheker en van ministerie tot patiënt.

Het NMVS is een bijzonder groot systeem waarin veel tegelijk moet gebeuren. De afgelopen drie jaar hebben wel bewezen dat het systeem dat aankan. Datzelfde geldt voor de bescherming van de gevoelige data in het NMVS. Voor Stichting NMVO is dat een topprioriteit. Wij hanteren daarom een zeer streng en zorgvuldig databeleid.

Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Bij de manier waarop het NMVS wordt gebruikt is in vergelijking met andere landen nog winst te behalen. Daarom staat Stichting NMVO elke dag klaar voor apothekers en andere gebruikers van het systeem. Wij beantwoorden hun vragen graag en bieden ondersteuning waar dat nodig is.

De komende jaren wil Stichting NMVO het vertrouwen van gebruikers in het NMVS verder vergroten. De wereld is aan het veranderen en veiligheid van medicijnen is belangrijker dan ooit. Schaarste ligt voortdurend op de loer, dus is het voor criminelen aantrekkelijk om vervalsingen op de markt te brengen. Een goed werkend NMVS geeft hen in Nederland geen schijn van kans.