Inschrijven

Het registratieformulier bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de juridische entiteit waar uw apotheek/groothandel onderdeel van uitmaakt. Het tweede deel gaat over de afzonderlijke locaties die u wilt registreren waarbij we ook vragen naar het BIG nummer (bij apotheek) en groothandelsvergunningnummer (bij groothandel). Wees zo volledig mogelijk en vul het gehele formulier in, ook indien u slechts één locatie wilt registreren. De eindgebruikersovereenkomst zal worden opgesteld ten name van de juridische entiteit.

Inschrijfformulier
Name legal entity
Organization type

Organisatie

Address legal entity
Zipcode legal entity
City legal entity
Country legal entity
Afwijkend factuuradres
Different invoice address
Invoice address
Zipcode
City
Country
VAT number invoice address
Name contact person
Name person authorized to sign on behalf of legal entity
Mail address contact person
Invoice mail address
Telephone number contact person

Locaties apotheken

Is er een fillersysteem?

Locaties groothandel


MAH