Informatie

Inschrijven of wijziging doorgeven

Het is belangrijk om uw inschrijving/wijziging zo snel mogelijk door te geven. Hiermee voorkomt u dat u verkeerde en/of geen informatie van NMVO ontvangt.

Inschrijven of wijziging doorgeven voor:

Wat wilt u doen?

Apothekers Nieuwe apotheek inschrijven Form

Contractgegevens

Dit is de juridische entiteit waar NMVO het contract mee afsluit.

Apotheeknaam
Apothekers KvK wijzigen Form

Contract gegevens

Dit is de juridische entiteit waar NMVO het contract mee afsluit.

Apotheeknaam
Apothekers Wijziging lokatie-gegevens Form

Wijziging locatiegegevens

Nieuwe gegevens

Apothekers Overstap AIS Form

Overstap AIS

AIS gegevens

Apothekers Nieuw IT Systeem Form

Nieuw IT-systeem

Gegevens van uw nieuwe IT-systeem (bijv. vulkast, medicijnrobots).

AIS gegevens

Wat wilt u doen?

Groothandels Nieuwe groothandel inschrijven Form

Contractgegevens

Dit is de juridische entiteit waar NMVO het contract mee afsluit.

Groothandelnaam
Groothandels KvK wijzigen Form

Contractgegevens

Dit is de juridische entiteit waar NMVO het contract mee afsluit.

Groothandelnaam
Groothandels Wijziging lokatie-gegevens Form

Gegevens van locatie

Nieuwe gegevens

Groothandels Nieuwe locatie Form

Gegevens nieuwe locatie

Groothandelnaam
Groothandels Nieuw IT Systeem Form

IT Systeem wijzigen

Gegevens nieuwe IT systeem

IT gegevens

Wat wilt u doen?

Fabrikant/registratiehouder Nieuwe MAH / New MAH Form

Contractgegevens / Contract details

Dit is de juridische entiteit waar NMVO het contract mee afsluit. / This is the legal entity with which NMVO concludes the contract.
Taal contract / Language contract

MAH

Factuurgegevens / Billing information

Fabrikant/registratiehouder Andere betalende partij / Other paying party Form

Andere betalende partij / Other paying party

Factuur gegevens / Billing information

Fabrikant/registratiehouder Andere contractant / Other contractor Form

Contract gegevens

Taal contract / Language contract

MAH

Factuur gegevens / Billing information

Fabrikant/registratiehouder Wijgizing MAH-gegevens/Change MAH details

Gegevens MAH / MAH details

Nieuwe gegevens / new data

Fabrikant/registratiehouder Wijziging contactpersoon / Change contact person Form

Wijziging contactpersoon / Change contact person