Presentatie deelnemersbijeenkomst beschikbaar / Presentation members meeting available

De presentatie die op 28 juni is gegeven tijdnes de deelnemersbijeenkomst van 28 juni is beschikbaar. Klik hier

 

The presentation that was given during the member meeting on the 28th June is available. Click here

Open brief NMVO / Open letter NMVO

NMVO heeft een open brief opgesteld aan alle gebruikers en partijen betrokken bij het NMVS.

In deze open brief vraagt NMVO aandacht voor een aantal problemen die we signaleren op basis van het gebruik van het NMVS en de alert rapportage. De open brief van NMVO kunt u hier lezen.

—####—

NMVO has drafted an open letter to all users and other parties concerned with the NMVS.

In this open letter NMVO requests attention for several issues we have detected from the alert reports and the use of the NMVS. You can read the NMVO open letter here.

Databeleid NMVO vastgesteld

Het bestuur van NMVO heeft op 9 april 2019 een beleidsrichtlijn vastgesteld ten aanzien van de toegang tot en het gebruik en de uitwisseling van gegevens uit het NMVS met derden. Hiermee maakt NMVO helder wie er toegang heeft of mag krijgen tot welke data uit het NMVS, onder welke voorwaarden. De volledige beleidsrichtlijn vindt u hier.

The board of NMVO has established its policy guideline concerning the access to, and the use and exchange of data from the NMVS with third parties on April 9, 2019. With this guideline NMVO  explains who has or can get access to which data from the NMVS, under which conditions. The complete guideline you can find here.

NMVO FMD Update week 7

De update van  NMVO over FMD en NMVS zeven weken na go-live, vindt u hier.

NMVO FMD update week 5

FMD update week 5

De update van NMVO over NMVS en FMD, 5 weken na go live, vindt u hier.

NMVO FMD Update week 4

De NMVO FMD update week 4 vindt u hier.

NMVO FMD update week 3

De NMVO nieuwsbrief FMD update week 3 vindt u hier.

NMVO nieuwsbrief FMD week 2

De update van NMVO over FMD en NMVS, week 2, vindt u hier.

2D-code Indiase verpakkingen is geen FMD 2D-code

Verschillende, in India verpakte, veelal generieke medicijnen hebben een 2D-code op de verpakking die lijkt op de FMD 2D-code. Wanneer deze Indiase 2D-code wordt gescand levert dat een melding op van het NMVS. NMVO ontvangt alle meldingen die het NMVS bij het scannen in de apotheken en groothandels genereert. Uit een analyse van de meldingen van afgelopen week door NMVO  blijkt dat het per abuis scannen van deze Indiase 2D-codes voor veel meldingen zorgt. Alleen de FMD 2D-code hoeft te worden gescand.

Hoe herkent u de Indiase 2D- Code?

De KNMP heeft een handige flyer gemaakt over de verschillende soorten codes en verzegelingen. Dit zegt de flyer over de Indiase 2D-codes:

Zie voor meer informatie  over codes en verzegelingen op medicijnverpakkingen het FMD dossier op de KNMP website.

NMVO nieuwsbrief FMD update week 1

De NMVO nieuwsbrief met daarin een update over het NMVS en FMD de eerste week na go-live  vindt u hier.