De stichting NMVO zoekt een bureaucoördinator

Bureaucoördinator

Als bureaucoördinator van stichting NMVO ondersteun je de dagelijkse operatie op het secretariaat van de Stichting NMVO. Je bent eerste aanspreekpunt voor (nieuwe) gebruikers van het NMVS en je draagt zorg voor een goed lopend verificatie- en contracteerproces. Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en het contact met de accountant. Je bereidt (bestuurs)vergaderingen voor en je ondersteunt de follow-up hiervan. Je helpt bij het schrijven van teksten voor op de website en het versturen van nieuwsbrieven. Je beoordeelt binnengekomen post en telefoon op mate van urgentie en handelt deze zoveel mogelijk zelfstandig af.

Bij het uitvoeren van taken wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Behalve meedenken, denk je ook vooruit. Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen en schat keer op keer belangen in. Daarnaast is het belangrijk dat je op verschillende niveaus kunt communiceren. Ook vragen we veel van je organisatietalent, waarbij je situaties snel kunt inschatten. Kortom, een veelzijdige rol.

 Competenties

 • Goede schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheden
 • Zorgvuldig, oog voor detail en consciëntieus
 • Communicatief vaardig
 • Analytisch en initiatiefrijk
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Heeft oog voor en kan werken in een context met verschillende belangen
 • Ervaring met o.a. Microsoft Office, Sharepoint, Mailchimp en Exact Online (of de bereidheid hier ervaring mee op te doen).

Functie-eisen / Kennis en ervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een opleiding in de juridische, bedrijfskundige of bestuurskundige hoek.
 • Affiniteit met juridische zaken.
 • Ervaring binnen de farmaceutische branche is een pré.
 • Kennis van het voeren van een financiële administratie
 • Affiniteit met communicatiewerkzaamheden
 • Ervaring met support en helpdesk werkzaamheden

Wat bieden we jou

 • Een salaris van minimaal € 2737,- en maximaal € 4.400,- bruto per maand (conform salarisschaal rijksoverheid 10) bij een 40-urige werkweek. Inschaling o.b.v. opleiding, kennis en relevante ervaring;
 • Flexibele werktijden waarbij de begin- en eindtijden in overleg kunnen variëren;
 • Tijdelijk arbeidscontract voor 1 jaar met uitzicht op dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • De mogelijkheid om te investeren in je ontwikkeling;
 • 24,5 vakantiedagen o.b.v. 40-urige werkweek;
 • 8% vakantiegeld en een 13e maand (8,33%);
 • In ons kantoor zijn gratis sportfaciliteiten;
 • Een goede pensioenvoorziening, ondergebracht bij PMA.

Over stichting NMVO 

De NMVO zorgt er in Nederland voor dat het NMVS werkt conform vigerende wet- en regelgeving. Stichting NMVO is in 2016 opgericht door vertegenwoordigende organisaties van de innovatieve en generieke geneesmiddelenindustrie, medicijngroothandels en apotheekhoudenden. De afgelopen 2 jaar is het NMVS en de aansluiting van eindgebruikers op het NVMS gerealiseerd. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de werking en het gebruik van het NMVS in Nederland en is uit dien hoofde gesprekspartner voor NMVO. 

Falsified Medicines Directive (FMD) 

Vanaf 9 februari 2019 moeten medicijnfabrikanten, groothandels en apotheekhoudenden in Europa werken volgens de Europese FMD-verordening. Doel van deze verordening is te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal in Europa terechtkomen. Hiermee verbetert de kwaliteit en veiligheid van medicijnen voor patiënten. Als gevolg van de FMD-verordening is het Europees Medicijnen Verificatie Systeem (EMVS) in heel Europa geïmplementeerd. Via het EMVS zorgen medicijnfabrikanten, groothandels en apotheekhoudenden ervoor dat mogelijke vervalsingen kunnen worden geïdentificeerd voordat ze bij de patiënt terechtkomen. In ieder land is een nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (MVS) dat is gekoppeld aan de Europese database. 

Reactie of vragen bij voorkeur per e-mail ter attentie van Pim Dales.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Update: Tijdelijk slechtere bereikbaarheid NMVS op 6 en 7 juni 2020

Vanaf 6 juni 12:00 tot 7 juni 14:00 is het NMVS tijdelijk slecht bereikbaar door onderhoudswerkzaamheden.

Overige geplande werkzaamheden zullen plaatsvinden op:

5-6 september 2020
10-11 oktober 2020
6-7 februari 2021

Onze excuses voor de eventuele overlast.


Between the 6th of June 12:00 PM and the 7th of June 14:00 PM the Netherlands NMVS will be temporarily slowed down due to maintainance work.

Please note the next scheduled changes:


05./06. September 2020
10./11. October 2020
06./07. February 2021Our apologies for any inconvenience caused.

=====================


Opgelost: EU Hub tijdelijk down

Vrijdag 17 april zijn er problemen geconstateerd met de EU Hub. Deze is momenteel niet bereikbaar voor het laden van gegevens. EMVO verzoekt u om de upload op een later moment te verzorgen. Men verwacht de problemen aan het einde van de middag (1600 uur CET) opgelost te hebben. Meer informatie op de site van EMVO: EVI

Update: op zaterdag 18 april om 19:15 is het probleem verholpen

Ook het uitvoeren inter market transacties is verstoord. Onze serviceprovider Arvato verzamelt alle alert data en zal deze aanbieden op het moment dat de EU Hub weer bereikbaar is. U hoeft dus niet nog een keer te scannen.

************

The EU Hub is down since Friday morning, April the 17th. EMVO hopes to solve the issue before April 17th 1600 CET. At this time no connection to the EU Hub its possible. You are kindly requested to try later. More information regarding this issue can be found at the EMVO website: EVI

Inter market transactions are also affected. All alert data is queued up and no data will be lost, but it is expected to be delayed while the communication issues persists.

Update: the issue has been resolved on Saturday 18th of April 19:15

Jaarlijkse bijdrage 2020 NMVO

(English below)

Bij de introductie van FMD in Nederland heeft het bestuur de eenmalige bijdrage (entrance fee) voor de handelsvergunninghouders (MAH) vastgesteld op 25.000 euro. Dit om de start van het NMVS en de stichting NMVO mogelijk te maken. Het doel was destijds om vanaf 2019 de stichting NMVO te financieren uit de jaarlijkse bijdrage (recurring fee). Tegelijkertijd is er in 2017 aan u beloofd om het surplus terug te storten. Hierover willen we u graag informeren.

Recurring fee 2020

Het bestuur van de NMVO heeft inmiddels een budgetplanning vastgesteld voor de periode 2020-2025. Het is het bestuur en de organisatie van de NMVO gelukt om door zo lean en mean mogelijk te opereren de kosten voor zowel de opstart als de voor de lopende organisatie te financieren uit de recurring fee. Deze blijft de komende jaren op 10.000 euro per MAH per jaar gehandhaafd.

Teruggave entrance fee

Het aantal MAH’s dat bij NMVO is aangesloten blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan is voorzien ten tijde van het vaststellen van de hoogte van de entrance fee. Indien u de ‘entrance fee’ van 25.000 reeds heeft betaald, zal deze de komende jaren worden afgebouwd naar 0. Dat doen we in vijf jaarlijkse teruggaven in termijnen van 5.000 euro. U zult de teruggave dan ook verwerkt zien op uw factuur als korting op de recurring fee. Daarnaast ontvangt u in 2020 een teruggave over de jaarbijdrage van 2019. Over de exacte hoogte en het moment van verrekenen brengen we u in de loop van 2020 op de hoogte.

Nog niet aangemeld bij NMVO? 

Vanaf 01-01-2020 wordt voor nieuwe MAH’s geen entrance fee meer in rekening gebracht. Wie zich in 2020 aansluit betaalt alleen de recurring fee 2020 van 10.000 euro per MAH. U ontvangt vanzelfsprekend geen teruggave entrance fee.

Early birds

MAH’s die voor 1 januari 2018 bij NMVO zijn aangesloten, de zogenaamde early birds, hebben al op de factuur voor 2019 een eenmalige korting van 5.000 euro per MAH ontvangen.

De NMVO hanteert als uitgangspunt om zo kostenefficiënt mogelijk te werk te gaan. Het staat NMVO te allen tijde vrij om dit teruggave plan te herzien.

EnglishWith the introduction of FMD in the Netherlands, the board set the one-off contribution (‘entrance fee’) for the marketing authorization holders (MAH’s) at 25,000 euro. This fee has been used to enable the start of the NMVS and the NMVO foundation. The goal at the time was to fund the NMVO foundation from 2019 onwards from the annual contribution (‘recurring fee’). At the same time, NMVO promised to refund the surplus. We would like to inform you about this.

Recurring fee 2020

The NMVO board has now established a budget plan for the 2020-2025 period. The board and the organization of the NMVO succeeded in operating as lean and mean as possible to finance the costs for both the start-up and for the current organization from the recurring fee. This will be maintained at 10,000 euros per MAH per year in the coming years.

Refund entrance fee

The number of MAHs registered at NMVO appears to be considerably higher than anticipated at the time of determining the amount of the entrance fee. The entrance fee of 25,000 will be reduced to 0 in the coming years and will be refunded in five annual installments of 5,000 euros. You will therefore see the refund processed on your yearly invoice as a discount on the recurring fee. In addition, you will receive a refund in 2020 on the annual contribution for 2019. We will inform you about the exact amount and the time of settlement in the course of 2020.

Not yet registered as MAH at NMVO?

From 01-01-2020, no entrance fee will be charged for new MAH’s. Those who join in 2020 only pay the recurring fee 2020 of 10,000 euros per MAH. You will of course not receive a refund of the entrance fee.

Early birds

MAH’s that were connected to NMVO before 1 January 2018, the so-called early birds, have already received a one-off discount of 5,000 euros per MAH on the 2019 invoice.

The NMVO uses the principle of working as cost-efficiently as possible. NMVO may revise the return plan at any time.

NMVS controleert bijna miljoen geneesmiddelen per dag.

English translation below

Deze week is de Falsified Medicines Directive (FMD) één jaar in werking. Het Nederlands Medicijn Verificatie Systeem (NMVS) controleert inmiddels bijna een miljoen geneesmiddelen per dag. Dit om te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal terecht komen. Sinds de start is er in Nederland één keer een vervalste verpakking aangetroffen.

De veiligheidseisen om geneesmiddelen af te leveren zijn vorig jaar door de Europese Commissie aangescherpt. Vanaf 9 februari 2019 moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Dit wordt door apotheken en groothandels gecontroleerd. Hoewel de invoering van het systeem een grote opgave is voor de fabrikanten, groothandels en apotheken, hebben de gebruikers zich afgelopen jaar flink ingespannen om de werking en prestaties van het systeem te verbeteren.  Frederik Zevenbergen, directeur van de Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO), kijkt tevreden op het eerste jaar terug: “We zien dat de FMD is geïmplementeerd in de werkprocessen van onze gebruikers en dat het NMVS stabiel functioneert. Na het realiseren van deze enorme opgave in 2019, hebben wij er vertrouwen in dat onze gebruikers ook de komende jaren gezamenlijk bijdragen aan een veilige geneesmiddelenvoorziening.”

Prioriteit heeft het verminderen van het aantal onterechte alerts. Deze ontstaan onder meer door onjuist ingestelde scanners en software of door dubbel scannen van dezelfde verpakking. Door samenwerking met de autoriteiten, zit het aantal systeemfouten in Nederland op het gemiddelde van Europa. Dit aantal is echter nog te hoog. De NMVO werkt daarom samen met haar partners VIG, BG Pharma, KNMP en BOGIN naar een verdere stabiele afname van alerts naar 0.1% in 2020.


Dutch NMVS inspects nearly one million medicine packages daily

This week marks the one-year anniversary for operations of the Falsified Medicines Directive (FMD). The Dutch Medicine Verification System (NMVS) now inspects early one million medicines a day. This is to prevent falsified medicines from ending up in the regular distribution channel. Since the start of the Directive, one instance of counterfeit packaging was discovered in the Netherlands.

[body] Last year, the European Commission established more rigorous safety requirements for the delivery of medicines. As of 9 February 2019, every prescription medicine package in Europe must have a unique serial number, which is recorded in a central database. This number is verified against this database by pharmacies and wholesalers. 

Although introducing the new system has been a major undertaking for manufacturers, wholesalers and pharmacies, all involved have made considerable efforts during the past year to improve the operation and performance of the system. Frederik Zevenbergen, Director of the Dutch Medicine Verification Organization (NMVO), looks back on the first year of operations with satisfaction: “We see that the FMD has been implemented into our users’ work processes and that the NMVS is functioning well. After realizing this enormous challenge in 2019, we are confident that our users will continue to contribute jointly ensuring a safe supply of medicines to consumers in coming years.”

Our current priority is to reduce the number of false alerts. False alerts can occur when scanners and software are incorrectly calibrated, or when the same package is scanned twice. Through cooperation with the National Competent Authority the number of system errors occurring in the Netherlands is at the European average. However, according to the stakeholders this number is still too high. The NMVO is therefore collaborating with its partners VIG, BG Pharma, KNMP and BOGIN to reduce alerts in 2020 to an occurrence of 0.1%.

Vacature data analist

Functieomschrijving

Als data analist (m/v) van de stichting NMVO draag je samen met je collega’s zorg voor veiligheid van de Nederlandse medicijnenmarkt. Via het Nationaal Medicatie Verificatie Systeem (NMVS) worden mogelijke vervalsingen opgespoord en tegengehouden. 

Je wordt verantwoordelijk voor de analyse van de alerts en andere meldingen die het NMVS dagelijks bij eindgebruikers zoals apotheken en groothandels in heel Nederland genereert. Je beoordeelt de beschikbare data, zoekt naar trends, oorzaken en problemen die hebben geleid tot alerts van het NMVS. Je zorgt ervoor dat bij alerts duidelijk is of deze door systeem- of procedurele fouten zijn ontstaan, of dat de oorzaak terug te leiden is naar een mogelijk vervalst medicijn. Hiertoe heb je afstemming met de ontwikkelaar van het NMVS (Arvato) en de ICT-leveranciers van de eindgebruikers. 

Je beheert rapportages in de reporting tool bij het NMVS en onderhoudt contacten met de andere Europese NMVO’s en waar nodig de Europese koepel (EMVO) m.b.t. het alert management en het functioneren van het EMVS / NMVS waar relevant. Je zorgt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) informatie en rapportages krijgt om haar taken als toezichthouder uit te kunnen oefenen en je bent samen met de directeur contactpersoon voor IGJ in geval van benodigd nader onderzoek en/of aanvullende rapportages uit het systeem m.b.t. opgetreden alerts. 

Je bent ook een van de aanspreekpunten voor medicijnfabrikanten over alerts die bij hun producten zijn gegenereerd. Op deze manier lever je een bijdrage aan effectief alert management van het NMVS in Nederland en daarmee snel en helder inzicht in mogelijke problemen met medicijnverpakkingen.

Wat zoeken we?

Wij zijn op zoek naar een analytische teamspeler die beschikt over hbo/universitair werk- en denkniveau. Je bent zorgvuldig, hebt oog voor detail en je bent consciëntieus en initiatiefrijk.  

Je bent een enthousiaste starter of neemt een aantal jaar relevante werkervaring mee. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en deinst niet terug voor een grondige data-analyse. 

Je hebt ervaring met tooling op het gebied van data-analyses (Excel, MySQL, Elastic Search). Bij voorkeur ervaring met datamanipulatie (Python, JavaScript of SQL). Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift. Oftewel, jij bent een gedreven data-analist met het hart op de juiste plek! Bij voorkeur heb je kennis van de farmaceutische industrie of de farmacie.

Wat bieden we jou

 • Een salaris van minimaal € 2737,- en maximaal € 4.400,- bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek (inschaling o.b.v. opleiding, kennis en relevante ervaring);
 • Flexibele werktijden waarbij de begin- en eindtijden in overleg kunnen variëren;
 • Tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar met uitzicht op dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • De mogelijkheid om te investeren in je ontwikkeling;
 • 24,5 vakantiedagen o.b.v. 36-urige werkweek;
 • 8% vakantiegeld en een 13e maand (8,33%);
 • In ons kantoor zijn gratis sportfaciliteiten;
 • Een goede pensioenvoorziening, ondergebracht bij PMA.

Over stichting NMVO 

De NMVO zorgt er in Nederland voor dat het NMVS werkt conform vigerende wet- en regelgeving. Stichting NMVO is in 2016 opgericht door vertegenwoordigende organisaties van de innovatieve en generieke geneesmiddelenindustrie, medicijngroothandels en apotheekhoudenden. De afgelopen 2 jaar is het NMVS en de aansluiting van eindgebruikers op het NVMS gerealiseerd. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de werking en het gebruik van het NMVS in Nederland en is uit dien hoofde gesprekspartner voor NMVO. 

Falsified Medicines Directive (FMD) 

Vanaf 9 februari 2019 moeten medicijnfabrikanten, groothandels en apotheekhoudenden in Europa werken volgens de Europese FMD-verordening. Doel van deze verordening is te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal in Europa terechtkomen. Hiermee verbetert de kwaliteit en veiligheid van medicijnen voor patiënten. Als gevolg van de FMD-verordening is het Europees Medicijnen Verificatie Systeem (EMVS) in heel Europa geïmplementeerd. Via het EMVS zorgen medicijnfabrikanten, groothandels en apotheekhoudenden ervoor dat mogelijke vervalsingen kunnen worden geïdentificeerd voordat ze bij de patiënt terechtkomen. In ieder land is een nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (MVS) dat is gekoppeld aan de Europese database. 

Reactie of vragen bij voorkeur per e-mail.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


5 december: NMVS onderhoud

Voor onderhoud aan de database software zal het NMVS op donderdag 5 december tussen 20 en 22 uur kortstondig niet bereikbaar zijn. Dit duurt maximaal 30 minuten. Meer informatie vind u hier.

Het is gedurende die tijd niet mogelijk om product of batch naar het systeem te laden of om intermarket transacties af te melden. Voor technische vragen verwijzen we u naar de EMVO helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu

Onze excuses voor de overlast.

Scheduled downtime of the NMVS. 

There is a planned downtime because of database maintenance. The downtime will be a short period of maximum 30 minutes between 8PM and 10PM on the 5th of December (CET).

Should you have any question or uncertainty, please do not hesitate to contact the EMVO Helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu

We apologise for any inconvenience.

Nieuwsbrief NMVO 5 november 2019: vaststelling jaarlijkse bijdrage 2020, teruggave entrance fee en meer

Afgelopen week bereikten we met u een nieuwe mijlpaal. Voor het eerst werd de grens van twee miljoen reguliere scans op een dag gepasseerd. Er waren meer eind gebruikers dan ooit te voren aan het scannen. Dat deed u met een dalend aantal alerts. Dat was afgerond 3,5%. Dat aantal alerts kunnen we samen verder omlaag brengen, de NMVO helpt u daarbij graag verder. In deze nieuwsbrief informatie over de jaarlijkse bijdrage, ons plan om u de entrance fee gefaseerd terug te betalen en nieuwe 2D testcodes voor uw scanners (English translation below).

Recurring fee 2020

Bij de introductie van FMD in Nederland heeft het bestuur de eenmalige bijdrage (entrance fee) voor de handelsvergunninghouders (MAH) vastgesteld op 25.000 euro. Dit om de start van het NMVS en de stichting NMVO mogelijk te maken. Het doel was destijds om vanaf 2019 de stichting NMVO te financieren uit de jaarlijkse bijdrage (recurring fee). Tegelijkertijd is er in 2017 aan u beloofd om het surplus terug te storten. Hierover willen we u graag informeren.

Het bestuur van de NMVO heeft inmiddels een budgetplanning vastgesteld voor de periode 2020-2025. Het is het bestuur en de organisatie van de NMVO gelukt om door zo lean en mean mogelijk te opereren de kosten voor zowel de opstart als de voor de lopende organisatie te financieren uit de recurring fee. Deze blijft de komende jaren op 10.000 euro per MAH per jaar gehandhaafd.

Teruggave entrance fee

Het aantal MAH’s dat bij NMVO is aangesloten blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan is voorzien ten tijde van het vaststellen van de hoogte van de entrance fee. De ‘entrance fee’ van 25.000 zal de komende jaren worden afgebouwd naar 0. Dat doen we in vijf jaarlijkse termijnen van 5.000 euro. U zult de teruggave dan ook verwerkt zien op uw factuur als korting op de recurring fee. Daarnaast ontvangt u in 2020 een teruggave over de jaarbijdrage van 2019. Over de exacte hoogte en het moment van verrekenen van de jaarbijdrage brengen we u in de loop van 2020 op de hoogte.

De NMVO hanteert als uitgangspunt om zo kostenefficiënt mogelijk te werk te gaan. Het staat NMVO te allen tijde vrij om dit teruggave plan te herzien.

Nog niet aangemeld bij NMVO?

Vanaf 01-01-2020 wordt voor nieuwe MAH’s geen entrance fee meer in rekening gebracht. Wie zich in 2020 aansluit betaalt alleen de recurring fee 2020 van 10.000 euro per MAH. U ontvangt vanzelfsprekend geen teruggave entrance fee.

Early birds

MAH’s die voor 1 januari 2018 bij NMVO zijn aangesloten, de zogenaamde early birds, hebben al op de factuur voor 2019 een eenmalige korting van 5.000 euro per MAH ontvangen.

Testcode

Deze week hebben we een nieuwe 2D data matrix om uw scanners te testen. We testen met deze 2D code de meest voorkomende fouten van de afgelopen weken. We merken dat in de praktijk de resultaten binnen een bedrijf nog wel eens verschillen, ook met identieke scanners en systemen. Het is daarom belangrijk om deze test bij al uw scanners uit te voeren.1. Controleer of de scanner is aangesloten op de computer waarop u gaat testen.
2. Open Kladblok of Word. DUS NIET TESTEN IN UW AIS!
3. Scan onderstaande code. Bij een succesvol resultaat de zou de volgende regel moeten verschijnen: 014791836674619110TEST398E53CA521723020121YZ0yz30CcE8222C468B

English

Last week we reached a new milestone. For the first time, the limit of two million regular scans was passed one day. More end users than ever before were scanning. You did that with a falling number of alerts. That was 3.5%. Together we can further reduce that number of alerts, the NMVO is happy to help you. In this newsletter NMVO informs you about the annual contribution, our plan to refund the entrance fee in phases and new 2D test codes for your scanners.

Recurring fee 2020

With the introduction of FMD in the Netherlands, the board set the one-off contribution (‘entrance fee’) for the marketing authorization holders (MAH’s) at 25,000 euro. This fee has been used to enable the start of the NMVS and the NMVO foundation. The goal at the time was to fund the NMVO foundation from 2019 onwards from the annual contribution (‘recurring fee’). At the same time, NMVO promised to refund the surplus. We would like to inform you about this.

The NMVO board has now established a budget plan for the 2020-2025 period. The board and the organization of the NMVO succeeded in operating as lean and mean as possible to finance the costs for both the start-up and for the current organization from the recurring fee. This will be maintained at 10,000 euros per MAH per year in the coming years.

Refund entrance fee

The number of MAHs registered at NMVO appears to be considerably higher than anticipated at the time of determining the amount of the entrance fee. The entrance fee of 25,000 will be reduced to 0 in the coming years and will be refunded in five annual installments of 5,000 euros. You will therefore see the refund processed on your yearly invoice as a discount on the recurring fee. In addition, you will receive a refund in 2020 on the annual contribution for 2019. We will inform you about the exact amount and the time of this refund in the course of 2020.

The NMVO uses the principle of working as cost-efficiently as possible. NMVO may revise the return plan at any time.

Not yet registered as MAH at NMVO?

From 01-01-2020, no entrance fee will be charged for new MAHs. Those who join in 2020 only pay the recurring fee 2020 of 10,000 euros per MAH. You will of course not receive a refund of the entrance fee.

Early birds

MAH’s that were connected to NMVO before 1 January 2018, the so-called early birds, have already received a one-off discount of 5,000 euros per MAH on the 2019 invoice.

2D test code

This week we have a new 2D data matrix to test your scanners. With this 2D code we test the most common errors of the past weeks. We notice that in practice the results within a company sometimes differ, even with identical scanners and systems. It is therefore important to perform this test on all your scanners.

1.Check whether the scanner is connected to the computer on which you are testing.
2. Open Notepad or Word. SO DO NOT TEST IN YOUR AIS!
3. Scan the code below:If the result is succesful, the following line should appear: 014791836674619110TEST398E53CA521723020121YZ0yz30CcE8222C468B

Geplande downtime EU Hub

Voor de installatie van versie 1.6 van de EU Hub software zal EMVO op vrijdag 1 november van 17 uur tot uiterlijk zaterdag 2 november 09 uur de EU Hub tijdelijk buiten gebruik stellen. Meer informatie vind u hier.

Een week later zal er ook onderhoud gepleegd worden aan de EU Hub. Op vrijdag 8 november zal tussen 17 en 20 uur een nieuw SSL certificaat worden geïnstalleerd.

Het is gedurende die tijd niet mogelijk om product of batch naar het systeem te laden of om intermarket transacties af te melden. Voor technische vragen verwijzen we u naar de EMVO helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu

Onze excuses voor de overlast.

Scheduled downtime of the EU Hub. 

Release 1.6 will be ready for use in PRD at 9am (CET) on Saturday 2nd November. There is a planned downtime associated with this deployment. The downtime will begin at 5pm onFriday 1st November and end, at the latest, at 9am on 2nd November (CET).

For the functionality changes associated with Release 1.6, please see the Letter of Announcement.

Due to the need to undertake maintenance and renew an SSL certificate, there will be a downtime of the EMVO Gateway PRD for approximately 3 hours on Friday 8th November. The downtime will begin at 5pm (CET).

Should you have any question or uncertainty, please do not hesitate to contact the EMVO Helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu

We apologise for any inconvenience.

Storing in NMVS

In de nacht van 10 op 11 oktober is er van 04:20 tot 05:55 een storing geweest in het datacentrum van onze IT-leverancier Arvato. Hierdoor was het niet mogelijk om medicijnen aan of af te melden.

De initiële verstoring was tegen 6 uur in de ochtend verholpen. Helaas heeft het opnieuw opstarten van alle systemen en het verwerken van alle transacties in de wachtrij tot ver in de ochtend nog tot vertragingen gezorgd.

Inmiddels zijn alle systemen weer operationeel en draait alles normaal. De NMVO en de IT-provider blijven de situatie monitoren. De IT-leverancier heeft de zaak nog in onderzoek en zal later haar bevindingen rapporteren. Deze zullen we met u delen via de nieuwsbrief.

Onze excuses voor het ongemak.