Hoog volume onterechte alerts afgelopen week / High volume unjustified alerts last week

Ter info voor MAH’s /OBP’s onterechte alerts

Als gevolg van een issue bij een XIS leverancier is de afgelopen dagen een zeer groot aantal onterechte alerts ontstaan. De oorzaak is gevonden en de oplossing zal spoedig worden geïnstalleerd bij de praktijken. In de tussentijd zijn er maatregelen getroffen om deze onterechte alerts te minimaliseren.

Information for MAH’s /OBP’s unjustified alerts

As a result of a technical issue with one of the ISP a very large number of unjustified alerts were created. The root cause has been found and the fix will be deployed to the end users as soon as possible. In the meantime actions have been taken to reduce these unjustified alerts.

Uitnodiging: volgende NMVO deelnemersbijeenkomst: 28 juni 10:00-12:00

Deelnemersbijeenkomst 28 juni 10:00-12:00 (English below)

De volgende NMVO deelnemersbijeenkomst zal plaatsvinden op 28 juni 10:00-12:00 in het Valk hotel in Nootdorp, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp.

 NMVO nodigt alle organisaties die zich bezighouden met de implementatie van de FMD uit voor deze deelnemersbijeenkomst. De deelnemersbijeenkomsten hebben als doel om de deelnemers van de stichting NMVO te informeren over de voortgang van het Nederlandse NMVS en de mogelijkheid te bieden voor deelnemers om vragen te stellen.

Om aan deze bijeenkomst deelte nemen, verzoeken wij u een tweetal stappen te doorlopen:

1) Gelieve na te gaan of u reeds deelnemer bent van de Stichting NMVO. Indien u
nog geen deelnemer bent van de Stichting NMVO, kunt u zich hier aanmelden. De regels voor het
lidmaatschap kunnen boven aan deze pagina worden gedownload.
2) Gelieve een mail te sturen naar p.dales@nmvo.nl om u aan te melden voor de bijeenkomst van 28 juni aanstaande. Vermeld in de e-mail welke organisatie u vertegenwoordigt. Per organisatie kunnen maximaal twee personen aanwezig zijn.

Een routebeschrijving naar Van der Valk Nootdorp vindt u hier.


Participant meeting 28 juni 10:00-12:00

The next NMVO participant meeting will take place on June 28 from 10:00-12:00 at the Valk hotel in Nootdorp, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp.

NMVO invites all organizations involved in the implementation of the FMD for this participant meeting. The purpose of the meeting is to inform NMVO participants about the progress of the Dutch NMVS and to offer participants the opportunity to ask questions.

To join this meeting, please follow two steps:

1) Please check whether you are already a participant of the NMVO Foundation. If this is not the case, you can register here. The membership rules can be downloaded at the top of this page.
2) Please send an email to p.dales@nmvo.nl to register for the meeting of 28 June. Indicate in the e-mail which organization you represent. A maximum of two people can be present per organization.

Directions to Van der Valk Nootdorp can be found here.

Verlenging ‘soft launch’ tot 1 oktober 2019

De stabilisatieperiode (‘soft launch’) van de implementatie van de nieuwe veiligheidskenmerken (FMD) voor geneesmiddelen wordt éénmalig verlengd tot 1 oktober 2019. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag in een nieuwsbericht bekend gemaakt.

Om te voorkomen dat door de introductie van de FMD de geneesmiddelvoorziening in het geding zou komen, heeft IGJ in eerste instantie een stabilisatieperiode ingesteld die tot 9 juni 2019 zou duren. In het belang van een goede geneesmiddelenvoorziening heeft IGJ beslist om de stabilisatieperiode éénmalig te verlengen tot 1 oktober 2019. Ook tijdens deze tweede periode dient de apotheker/groothandelaar zelf te beoordelen of een foutmelding ook daadwerkelijk betekent dat er iets aan de hand is met het product. Alleen bij twijfel mag het geneesmiddel niet ter hand gesteld of gedistribueerd worden en moet er een melding gedaan worden bij de IGJ.

Open brief NMVO / Open letter NMVO

NMVO heeft een open brief opgesteld aan alle gebruikers en partijen betrokken bij het NMVS.

In deze open brief vraagt NMVO aandacht voor een aantal problemen die we signaleren op basis van het gebruik van het NMVS en de alert rapportage. De open brief van NMVO kunt u hier lezen.

—####—

NMVO has drafted an open letter to all users and other parties concerned with the NMVS.

In this open letter NMVO requests attention for several issues we have detected from the alert reports and the use of the NMVS. You can read the NMVO open letter here.

Databeleid NMVO vastgesteld

Het bestuur van NMVO heeft op 9 april 2019 een beleidsrichtlijn vastgesteld ten aanzien van de toegang tot en het gebruik en de uitwisseling van gegevens uit het NMVS met derden. Hiermee maakt NMVO helder wie er toegang heeft of mag krijgen tot welke data uit het NMVS, onder welke voorwaarden. De volledige beleidsrichtlijn vindt u hier.

The board of NMVO has established its policy guideline concerning the access to, and the use and exchange of data from the NMVS with third parties on April 9, 2019. With this guideline NMVO  explains who has or can get access to which data from the NMVS, under which conditions. The complete guideline you can find here.

NMVO FMD Update week 7

De update van  NMVO over FMD en NMVS zeven weken na go-live, vindt u hier.

NMVO FMD update week 5

FMD update week 5

De update van NMVO over NMVS en FMD, 5 weken na go live, vindt u hier.

NMVO FMD Update week 4

De NMVO FMD update week 4 vindt u hier.

NMVO FMD update week 3

De NMVO nieuwsbrief FMD update week 3 vindt u hier.

NMVO nieuwsbrief FMD week 2

De update van NMVO over FMD en NMVS, week 2, vindt u hier.