Beleidsdocumenten NMVO

Lees meer

NMVO kent verschillende door het bestuur vastgestelde beleidsdocumenten.

  • In het informatiesysteem protocol is vastgelegd aan welke eisen softwareleveranciers dienen te voldoen om een verbindingsmodule met het NMVS te ontwikkelen.
  • In het dataprotectiebeleid is vastgelegd welk beleid NMVO voert betreffende het delen van gegevens uit het NMVS met derden. NMVO beschouwt het beschermen van gegevens van gebruikers als een zeer belangrijk doel en is daarom ook bezig met het behalen van een ISO27001 certificering (wereldwijd erkende norm voor cybersecurity en privacy).
  • In het escalatieprotocol is vastgelegd welke stappen NMVO kan ondernemen indien gebruikers van het systeem het systeem onjuist gebruiken.