Inschrijven

Het registratieformulier bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de juridische entiteit waar uw apotheek/groothandel onderdeel van uitmaakt. Het tweede deel gaat over de afzonderlijke locaties die u wilt registreren waarbij we ook vragen naar het BIG nummer (bij apotheek) en groothandelsvergunningnummer (bij groothandel). Wees zo volledig mogelijk en vul het gehele formulier in, ook indien u slechts één locatie wilt registreren. Locaties kunt u middels het laden van een .csv bestand kenbaar maken (optie 1) of op de webpagina invullen (optie 2). Indien u meerdere locaties wilt registreren is optie 1 efficiënter. De eindgebruikersovereenkomst zal worden opgesteld ten name van de juridische entiteit.

Inschrijfformulier
Name
Organization type

Organisatie

Name legal entity
Address legal entity
Zipcode legal entity
City legal entity
Country legal entity
Afwijkend factuuradres
Different invoice address
Invoice address
Zipcode
City
Country
VAT number invoice address
Name contact person
Name person authorized to sign on behalf of legal entity
Mail address contact person
Telephone number contact person

Voeg locaties toe om in te schrijven / Add the exact names of the locations

Wilt u meerdere locaties tegelijk toevoegen dan kan dit ook via een Excel sjabloon. Volg de stappen hieronder om locaties op deze manier toe te voegen. Het is ook mogelijk hier alle velden handmatig invullen.

Optie 1: CSV

Download hier de Excel sjablonen om meerdere locaties tegelijk te registreren en vul de tabellen in.

Belangrijk: sla deze templates op als CSV bestanden en upload deze hieronder

Download Excel template aanmelden apotheek
Download Excel template aanmelden groothandel
Download Excel template aanmelden MAH

De eerste regel in het CSV bestand wordt niet ingelezen.

Maximale uploadgrootte: 268.44MB

Optie 2: handmatig via onderstaand formulier

Kies een locatie soort bovenaan om de velden te zien.

Locaties apotheken


Locaties groothandel


MAH

MAH names