Overstap Oracle databases naar Gütersloh 21 september 2020

21 september 2020 is de overstap van Oracle databases naar Gütersloh gepland. De werkzaamheden beginnen om 22:00 uur en duren tot uiterlijk 23:30 uur 21 september. Beide omgevingen zijn niet beschikbaar tijdens deze overstap. 

Onze excuses voor de overlast.

Dear NMVS user, 
We would like to inform you about the planned switchover of Oracle databases to Gütersloh.

Impact: Both environments will be unavailable during the switchover. 

Start of Change: 21/09/2020 – 22:00 CEST. 

End of Change:  21/09/2020 – 23:30 CEST.

Our apologies for the inconvenience.

Aanhoudende netwerkproblemen NMVS

Door wereldwijde bereikbaarheidsproblemen bij een van de leveranciers in de VS ervaart onze NMVS leverancier mogelijk bereikbaarheidsproblemen. Dit komt door de zogenaamde “CenturyLink/Level(3)” issue. Op dit moment lijkt het erop dat het NMVS bereikbaar is geweest, zei het dat de verbinding wellicht iets langer heeft geduurd dan normaal.

Start : 30.08.2020 – 12:15 CEST
Einde :   30.08.2020 – 17:25 CEST

Over de exacte achtergrond heeft CloudFlare een blog geplaatst met meer informatie: https://blog.cloudflare.com/analysis-of-todays-centurylink-level-3-outage/

Dear NMVS end user, 

We would like to inform you that we are currently experiencing problems which can lead to service interruptions.We would like to inform you about a partially unavailability of the NMVS PROD/IQE environments.
Each system is working properly and as intended. 

Start : 30.08.2020 – 12:15 CEST
End :   30.08.2020 – 17:25 CEST


Incident ID: The NMVS was available all the time and processed all requests that were received. Due to the global Internet problem of “CenturyLink/Level(3)” (Tier-1 supplier, USA), individual requests may have had longer response times or may not have reached the NMVS. 

Please find the evidence and additional information under:
https://blog.cloudflare.com/analysis-of-todays-centurylink-level-3-outage/

Tijdelijke storing NMVS 26 augustus 2020.

Op 26 augustus 2020 is tussen 0:16 en 0:18 het NMVS kortstondig onbereikbaar geweest door netwerkproblemen. Het kan zijn dat enkele transacties daardoor niet verwerkt hebben kunnen worden.

Start incident: 26.08.2020 – 0:16:30 CEST

Einde incident: 26.08.2020 – 0:17:42 CEST

Onze excuses voor het ongemak.

Temporary unavailability of the NMVS PROD environment

We would like to inform you about a temporary unavailability of the NMVS PROD environments. Early this morning we noticed a short network instability and it is possible that single requests were aborted during this period. The system is working properly and as intended. 

Start of Incident: 26.08.2020 – 0:16:30 CEST 

End of Incident:  26.08.2020 – 0:17:42 CEST

We apologise for the inconvenience caused.

Problemen met connectiviteit NMVS

Sinds 19 augustus merken we dat de verbinding met het NMVS en de eindgebruikers niet stabiel is. Dit zou ook door externe factoren kunnen zijn, waarbij het netwerk tijdens piekmomenten overbelast raakt. De NMVO en haar leverancier zijn bezig met onderzoek naar de aanleiding en een oplossing. Onze excuses voor de overlast.

Connectivity issues in regards to the NMVS connection

Since August 19th we’re experiencing unexpected time outs in the end user – NMVS connection. The network load is showing peaks in traffic which cause occasional time outs. A root cause hasn’t been found yet, the Netherlands NMVO and our supplier are investigating this issue and are doing our best to have it resolved as soon as possible. We apologise for any inconvenience caused.

Storing in NMVS

Op 17 augustus 2020 is er van 21:50 CEST tot 18 augustus 2020 09:56 CEST een storing geweest in het datacentrum van onze IT-leverancier Arvato. Hierdoor kunt u een vertraging hebben ondervonden bij het aan of afmelden van medicijnen. De storing is verholpen en de systemen zijn weer volledig operationeel. De NMVO en de IT-provider blijven de situatie monitoren.

Onze excuses voor het ongemak.

Storing in NMVS

Op 17 juli 2020 is er van 12:50 tot 13:10 een storing geweest in het datacentrum van onze IT-leverancier Arvato. Hierdoor was het niet mogelijk om medicijnen aan of af te melden of heeft u hierbij een vertraging ondervonden.

Inmiddels zijn alle systemen weer operationeel en draait alles normaal. De NMVO en de IT-provider blijven de situatie monitoren.

Onze excuses voor het ongemak.

Update: Tijdelijk slechtere bereikbaarheid NMVS op 6 en 7 juni 2020

Vanaf 6 juni 12:00 tot 7 juni 14:00 is het NMVS tijdelijk slecht bereikbaar door onderhoudswerkzaamheden.

Overige geplande werkzaamheden zullen plaatsvinden op:

5-6 september 2020
10-11 oktober 2020
6-7 februari 2021

Onze excuses voor de eventuele overlast.


Between the 6th of June 12:00 PM and the 7th of June 14:00 PM the Netherlands NMVS will be temporarily slowed down due to maintainance work.

Please note the next scheduled changes:


05./06. September 2020
10./11. October 2020
06./07. February 2021Our apologies for any inconvenience caused.

=====================


Opgelost: EU Hub tijdelijk down

Vrijdag 17 april zijn er problemen geconstateerd met de EU Hub. Deze is momenteel niet bereikbaar voor het laden van gegevens. EMVO verzoekt u om de upload op een later moment te verzorgen. Men verwacht de problemen aan het einde van de middag (1600 uur CET) opgelost te hebben. Meer informatie op de site van EMVO: EVI

Update: op zaterdag 18 april om 19:15 is het probleem verholpen

Ook het uitvoeren inter market transacties is verstoord. Onze serviceprovider Arvato verzamelt alle alert data en zal deze aanbieden op het moment dat de EU Hub weer bereikbaar is. U hoeft dus niet nog een keer te scannen.

************

The EU Hub is down since Friday morning, April the 17th. EMVO hopes to solve the issue before April 17th 1600 CET. At this time no connection to the EU Hub its possible. You are kindly requested to try later. More information regarding this issue can be found at the EMVO website: EVI

Inter market transactions are also affected. All alert data is queued up and no data will be lost, but it is expected to be delayed while the communication issues persists.

Update: the issue has been resolved on Saturday 18th of April 19:15

NMVS controleert bijna miljoen geneesmiddelen per dag.

English translation below

Deze week is de Falsified Medicines Directive (FMD) één jaar in werking. Het Nederlands Medicijn Verificatie Systeem (NMVS) controleert inmiddels bijna een miljoen geneesmiddelen per dag. Dit om te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal terecht komen. Sinds de start is er in Nederland één keer een vervalste verpakking aangetroffen.

De veiligheidseisen om geneesmiddelen af te leveren zijn vorig jaar door de Europese Commissie aangescherpt. Vanaf 9 februari 2019 moet elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Dit wordt door apotheken en groothandels gecontroleerd. Hoewel de invoering van het systeem een grote opgave is voor de fabrikanten, groothandels en apotheken, hebben de gebruikers zich afgelopen jaar flink ingespannen om de werking en prestaties van het systeem te verbeteren.  Frederik Zevenbergen, directeur van de Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO), kijkt tevreden op het eerste jaar terug: “We zien dat de FMD is geïmplementeerd in de werkprocessen van onze gebruikers en dat het NMVS stabiel functioneert. Na het realiseren van deze enorme opgave in 2019, hebben wij er vertrouwen in dat onze gebruikers ook de komende jaren gezamenlijk bijdragen aan een veilige geneesmiddelenvoorziening.”

Prioriteit heeft het verminderen van het aantal onterechte alerts. Deze ontstaan onder meer door onjuist ingestelde scanners en software of door dubbel scannen van dezelfde verpakking. Door samenwerking met de autoriteiten, zit het aantal systeemfouten in Nederland op het gemiddelde van Europa. Dit aantal is echter nog te hoog. De NMVO werkt daarom samen met haar partners VIG, BG Pharma, KNMP en BOGIN naar een verdere stabiele afname van alerts naar 0.1% in 2020.


Dutch NMVS inspects nearly one million medicine packages daily

This week marks the one-year anniversary for operations of the Falsified Medicines Directive (FMD). The Dutch Medicine Verification System (NMVS) now inspects early one million medicines a day. This is to prevent falsified medicines from ending up in the regular distribution channel. Since the start of the Directive, one instance of counterfeit packaging was discovered in the Netherlands.

[body] Last year, the European Commission established more rigorous safety requirements for the delivery of medicines. As of 9 February 2019, every prescription medicine package in Europe must have a unique serial number, which is recorded in a central database. This number is verified against this database by pharmacies and wholesalers. 

Although introducing the new system has been a major undertaking for manufacturers, wholesalers and pharmacies, all involved have made considerable efforts during the past year to improve the operation and performance of the system. Frederik Zevenbergen, Director of the Dutch Medicine Verification Organization (NMVO), looks back on the first year of operations with satisfaction: “We see that the FMD has been implemented into our users’ work processes and that the NMVS is functioning well. After realizing this enormous challenge in 2019, we are confident that our users will continue to contribute jointly ensuring a safe supply of medicines to consumers in coming years.”

Our current priority is to reduce the number of false alerts. False alerts can occur when scanners and software are incorrectly calibrated, or when the same package is scanned twice. Through cooperation with the National Competent Authority the number of system errors occurring in the Netherlands is at the European average. However, according to the stakeholders this number is still too high. The NMVO is therefore collaborating with its partners VIG, BG Pharma, KNMP and BOGIN to reduce alerts in 2020 to an occurrence of 0.1%.

5 december: NMVS onderhoud

Voor onderhoud aan de database software zal het NMVS op donderdag 5 december tussen 20 en 22 uur kortstondig niet bereikbaar zijn. Dit duurt maximaal 30 minuten. Meer informatie vind u hier.

Het is gedurende die tijd niet mogelijk om product of batch naar het systeem te laden of om intermarket transacties af te melden. Voor technische vragen verwijzen we u naar de EMVO helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu

Onze excuses voor de overlast.

Scheduled downtime of the NMVS. 

There is a planned downtime because of database maintenance. The downtime will be a short period of maximum 30 minutes between 8PM and 10PM on the 5th of December (CET).

Should you have any question or uncertainty, please do not hesitate to contact the EMVO Helpdesk: helpdesk@emvo-medicines.eu

We apologise for any inconvenience.